protez tırnak

Kullanım örnekleri

protez tırnak
fashion nails
icon arrow

fashion

Phonetic: "/ˈfæʃən/"

Part Of Speech: noun


Definition: A current (constantly changing) trend, favored for frivolous rather than practical, logical, or intellectual reasons.


Definition: Popular trends.

Example: Check out the latest in fashion.


Definition: A style or manner in which something is done.


Definition: The make or form of anything; the style, shape, appearance, or mode of structure; pattern, model; workmanship; execution.

Example: the fashion of the ark, of a coat, of a house, of an altar, etc.


Definition: Polite, fashionable, or genteel life; social position; good breeding.

Example: men of fashion

icon arrow

fashion

Phonetic: "/ˈfæʃən/"

Part Of Speech: verb


Definition: To make, build or construct, especially in a crude or improvised way.


Definition: To make in a standard manner; to work.


Definition: To fit, adapt, or accommodate to.


Definition: To forge or counterfeit.

icon arrow

nails

Phonetic: "/neɪlz/"

Part Of Speech: noun


Definition: The thin, horny plate at the ends of fingers and toes on humans and some other animals.

Example: When I'm nervous I bite my nails.


Definition: The basal thickened portion of the anterior wings of certain hemiptera.


Definition: The terminal horny plate on the beak of ducks, and other allied birds.


Definition: The claw of a bird or other animal.


Definition: A spike-shaped metal fastener used for joining wood or similar materials. The nail is generally driven through two or more layers of material by means of impacts from a hammer or other device. It is then held in place by friction.


Definition: A round pedestal on which merchants once carried out their business, such as the four nails outside The Exchange, Bristol.


Definition: An archaic English unit of length equivalent to 1/20 of an ell or 1/16 of a yard (2 1/4 inches or 5.715 cm).

icon arrow

nails

Phonetic: "/neɪlz/"

Part Of Speech: verb


Definition: To fix (an object) to another object using a nail.

Example: He nailed the placard to the post.


Definition: To drive a nail.

Example: He used the ax head for nailing.


Definition: To stud or boss with nails, or as if with nails.


Definition: To catch.


Definition: To expose as a sham.


Definition: To accomplish (a task) completely and successfully.

Example: I really nailed that test.


Definition: To hit (a target) effectively with some weapon.


Definition: Of a male, to engage in sexual intercourse with.


Definition: To spike, as a cannon.


Definition: To nail down: to make certain, or confirm.

En İyi Tur-Eng Çevirmen

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.Sözlüğümüz size İngilizce ve Türkçe terimleri arayabileceğiniz geniş bir kütüphane sunmaktadır. Örnekler ve ayrıştırma ile mesleğe, jargona ve yaygın ifadelere göre kelimeleri arayabilirsiniz. Uygulamalarımızı iPhone, Android, iPad, Windows 10/11 ve macOS için kullanabilirsiniz. Çevrimiçi İngilizce - Türkçe çevirmenimizde, kategoriye ve farklı telaffuzlara göre 2 milyondan fazla kelimeyi arayabilirsiniz.