sırıkla atlama

Kullanım örnekleri

sırıkla atlama
pole vault
icon arrow

pole

Phonetic: "/pɔːl/"

Part Of Speech: noun


Definition: Originally, a stick; now specifically, a long and slender piece of metal or (especially) wood, used for various construction or support purposes.


Definition: A type of basic fishing rod.


Definition: A long sports implement used for pole-vaulting; now made of glassfiber or carbon fiber, formerly also metal, bamboo and wood have been used.


Definition: (spotting) A telescope used to identify birds, aeroplanes or wildlife.


Definition: A unit of length, equal to a rod (1/4 chain or 5 1/2 yards).


Definition: Pole position.


Definition: A gun.


Definition: A penis

icon arrow

pole

Phonetic: "/pɔːl/"

Part Of Speech: verb


Definition: To propel by pushing with poles, to push with a pole.

Example: Huck Finn poled that raft southward down the Mississippi because going northward against the current was too much work.


Definition: To identify something quite precisely using a telescope.

Example: He poled off the serial of the Gulfstream to confirm its identity.


Definition: To furnish with poles for support.

Example: to pole beans or hops


Definition: To convey on poles.

Example: to pole hay into a barn


Definition: To stir, as molten glass, with a pole.


Definition: To strike (the ball) very hard.

icon arrow

vault

Part Of Speech: noun


Definition: An arched masonry structure supporting and forming a ceiling, whether freestanding or forming part of a larger building.


Definition: Any arched ceiling or roof.


Definition: Anything resembling such a downward-facing concave structure, particularly the sky and caves.


Definition: The space covered by an arched roof, particularly underground rooms and church crypts.


Definition: Any cellar or underground storeroom.


Definition: Any burial chamber, particularly those underground.

Example: Family members had been buried in the vault for centuries.


Definition: The secure room or rooms in or below a bank used to store currency and other valuables; similar rooms in other settings.

Example: The bank kept their money safe in a large vault.


Definition: A piece of apparatus used for performing jumps.


Definition: A gymnastic movement performed on this apparatus.


Definition: An encrypted digital archive.


Definition: An underground or covered conduit for water or waste; a drain; a sewer.


Definition: An underground or covered reservoir for water or waste; a cistern; a cesspit.


Definition: A room employing a cesspit or sewer: an outhouse; a lavatory.

icon arrow

vault

Part Of Speech: verb


Definition: To build as, or cover with a vault.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

Sözlüğümüz size İngilizce ve Türkçe terimleri arayabileceğiniz geniş bir kütüphane sunmaktadır. Örnekler ve ayrıştırma ile mesleğe, jargona ve yaygın ifadelere göre kelimeleri arayabilirsiniz. Uygulamalarımızı iPhone, Android, iPad, Windows 10/11 ve macOS için kullanabilirsiniz. Çevrimiçi İngilizce - Türkçe çevirmenimizde, kategoriye ve farklı telaffuzlara göre 2 milyondan fazla kelimeyi arayabilirsiniz.

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.