tırnak aralığı şekli

Kullanım örnekleri

tırnak aralığı şekli
gap style
icon arrow

gap

Phonetic: "/ɡæp/"

Part Of Speech: noun


Definition: An opening in anything made by breaking or parting.

Example: He made a gap in the fence by kicking at a weak spot.


Definition: An opening allowing passage or entrance.

Example: We can slip through that gap between the buildings.


Definition: An opening that implies a breach or defect.

Example: There is a gap between the roof and the gutter.


Definition: A vacant space or time.

Example: I have a gap in my schedule next Tuesday.


Definition: A hiatus, a pause in something which is otherwise continuous.

Example: I'm taking a gap.


Definition: A vacancy, deficit, absence, or lack.

Example: Find words to fill the gaps in an incomplete sentence.


Definition: A mountain or hill pass.

Example: The exploring party went through the high gap in the mountains.


Definition: A sheltered area of coast between two cliffs (mostly restricted to place names).

Example: At Birling Gap we can stop and go have a picnic on the beach.


Definition: The regions between the outfielders.

Example: Jones doubled through the gap.


Definition: (for a medical or pharmacy item) The shortfall between the amount the medical insurer will pay to the service provider and the scheduled fee for the item.


Definition: (usually written as "the gap") The disparity between the indigenous and non-indigenous communities with regard to life expectancy, education, health, etc.


Definition: An unsequenced region in a sequence alignment.

icon arrow

gap

Phonetic: "/ɡæp/"

Part Of Speech: verb


Definition: To notch, as a sword or knife.


Definition: To make an opening in; to breach.


Definition: To check the size of a gap.

Example: I gapped all the spark plugs in my car, but then realized I had used the wrong manual and had made them too small.


Definition: To leave suddenly.

icon arrow

style

Phonetic: "/staɪl/"

Part Of Speech: noun


Definition: Senses relating to a thin, pointed object.


Definition: (by extension from sense 1.1) A particular manner of expression in writing or speech, especially one regarded as good.


Definition: A particular manner of creating, doing, or presenting something, especially a work of architecture or art.

icon arrow

style

Phonetic: "/staɪl/"

Part Of Speech: verb


Definition: To design, fashion, make, or arrange in a certain way or form (style)


Definition: To call or give a name or title to.


Definition: To create for, or give to, someone a style, fashion, or image, particularly one which is regarded as attractive, tasteful, or trendy.


Definition: To act in a way which seeks to show that one possesses style.

Web Türkçe-İngilizce Çevirmen

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.