ölçü sistemi

Kullanım örnekleri

ölçü sistemi
metric system
icon arrow

metric

Phonetic: "/ˈmɛt.ɹɪk/"

Part Of Speech: noun


Definition: A measure for something; a means of deriving a quantitative measurement or approximation for otherwise qualitative phenomena (especially used in engineering).

Example: How to measure marketing? Use these key metrics for measuring marketing effectiveness.


Definition: A function for the measurement of the "distance" between two points in some metric space: it is a real-valued function d(x,y) between points x and y satisfying the following properties: (1) "non-negativity": d(x,y) ge 0 , (2) "identity of indiscernibles": d(x,y) = 0 mbox{ iff } x=y , (2) "symmetry": d(x,y) = d(y,x) , and (3) "triangle inequality": d(x,y) le d(x,z) + d(z,y) .


Definition: A metric tensor.

icon arrow

metric

Phonetic: "/ˈmɛt.ɹɪk/"

Part Of Speech: verb


Definition: (aerospace, systems engineering) To measure or analyse statistical data concerning the quality or effectiveness of a process.

Example: Customer satisfaction was metricked by the marketing department.

icon arrow

metric

Phonetic: "/ˈmɛt.ɹɪk/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Of or relating to the metric system of measurement.


Definition: Of or relating to the meter of a piece of music.


Definition: Of or relating to distance.

icon arrow

metric

Phonetic: "/ˈmɛt.ɹɪk/"

Part Of Speech: noun


Definition: The system of measurements developed in France in the 1790s and now used worldwide.


Definition: The modern version of that system, Systeme Internationale d'Unites (International System of Units), or SI system of measurements that is based on the base units of the meter/metre, the kilogram, the second, the ampere, the kelvin, the mole, and the candela.


Definition: Any variant of that system, that was not codified as SI, such as cgs.

icon arrow

system

Part Of Speech: noun


Definition: A collection of organized things; a whole composed of relationships among its members.

Example: There are eight planets in the solar system.


Definition: A method or way of organizing or planning.

Example: Followers should have a system to follow that works in their interests, not against them.

Web Türkçe-İngilizce Çevirmen

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.