tapones del bloque del motor

Kullanım örnekleri

tapones del bloque del motor
core plugs
icon arrow

core

Phonetic: "/kɔː/"

Part Of Speech: noun


Definition: The central part of fruit, containing the kernels or seeds.

Example: the core of an apple or quince


Definition: The heart or inner part of a physical thing


Definition: The center or inner part of a space or area

Example: the core of a square


Definition: The most important part of a thing; the essence.

Example: the core of a subject


Definition: The portion of a mold that creates an internal cavity within a casting or that makes a hole in or through a casting.


Definition: The bony process which forms the central axis of the horns in many animals.


Definition: Magnetic data storage.


Definition: An individual computer processor, in the sense when several processors (called cores or CPU cores) are plugged together in one single integrated circuit to work as one (called multi-core processor).

Example: I wanted to play a particular computer game, which required I buy a new computer, so while the game said it needed at least a dual-core processor, I wanted my computer to be a bit ahead of the curve, so I bought a quad-core.


Definition: The material between surface materials in a structured composite sandwich material.

Example: a floor panel with a Nomex honeycomb core


Definition: The inner part of a nuclear reactor in which the nuclear reaction takes place.


Definition: A piece of ferromagnetic material (i.e. soft iron), inside the windings of an electromagnet, that channels the magnetic field.


Definition: A disorder of sheep caused by worms in the liver.


Definition: A cylindrical sample of rock or other materials obtained by core drilling.


Definition: A tiny sample of organic material obtained by means of a fine-needle biopsy.


Definition: The central part of a protein structure consisting in mostly hydrophobic aminoacids.


Definition: The set of feasible allocations that cannot be improved upon by a subset (a coalition) of the economy's agents.


Definition: A hollow cylindrical piece of cardboard around which a web of paper or plastic is winded.


Definition: An atomic nucleus plus inner electrons (i.e. except valence electrons).

icon arrow

core

Phonetic: "/kɔː/"

Part Of Speech: verb


Definition: To remove the core of an apple or other fruit.


Definition: To extract a sample with a drill.

icon arrow

plugs

Phonetic: "/plʌɡz/"

Part Of Speech: noun


Definition: A pronged connecting device which fits into a mating socket, especially an electrical one.

Example: I pushed the plug back into the electrical socket and the lamp began to glow again.


Definition: Any piece of wood, metal, or other substance used to stop or fill a hole.

Example: Pull the plug out of the tub so it can drain.


Definition: A flat oblong cake of pressed tobacco.

Example: He preferred a plug of tobacco to loose chaw.


Definition: A high, tapering silk hat.


Definition: A worthless horse.

Example: That sorry old plug is ready for the glue factory!


Definition: Any worn-out or useless article.


Definition: A block of wood let into a wall to afford a hold for nails.


Definition: A mention of a product (usually a book, film or play) in an interview, or an interview which features one or more of these.

Example: During the interview, the author put in a plug for his latest novel.


Definition: A body of once molten rock that hardened in a volcanic vent. Usually round or oval in shape.

Example: Pressure built beneath the plug in the caldera, eventually resulting in a catastrophic explosion of pyroclastic shrapnel and ash.


Definition: A type of lure consisting of a rigid, buoyant or semi-buoyant body and one or more hooks.

Example: The fisherman cast the plug into a likely pool, hoping to catch a whopper.


Definition: A small seedling grown in a tray from expanded polystyrene or polythene filled usually with a peat or compost substrate.


Definition: (jewellery) A short cylindrical piece of jewellery commonly worn in larger-gauge body piercings, especially in the ear.


Definition: A drug dealer.


Definition: A branch from a water-pipe to supply a hose.

icon arrow

plugs

Phonetic: "/plʌɡz/"

Part Of Speech: verb


Definition: To stop with a plug; to make tight by stopping a hole.

Example: He attempted to plug the leaks with some caulk.


Definition: To blatantly mention a particular product or service as if advertising it.

Example: The main guest on the show just kept plugging his latest movie: it got so tiresome.


Definition: To persist or continue with something.

Example: Keep plugging at the problem until you find a solution.


Definition: To shoot a bullet into something with a gun.


Definition: To have sex with, penetrate sexually.

Example: I'd love to plug him.

Türkçe'den İngilizce'ye Çevirmen

Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.