tout à coup

Kullanım örnekleri

tout à coup
at a shot
icon arrow

at

Part Of Speech: verb


Definition: To reply to or talk to someone, either online or face-to-face. (from the practice of targeting a message or reply to someone online by writing @name)

Example: Cars 2 is the most influential film of all time. Don't @ me.

icon arrow

at

Part Of Speech: noun


Definition: The at sign (@).

icon arrow

at

Part Of Speech: preposition


Definition: In, near, or in the general vicinity of a particular place.

Example: Caesar was at Rome;  at the corner of Fourth Street and Vine;  at Jim’s house


Definition: (indicating time) Indicating occurrence in an instant of time or a period of time relatively short in context or from the speaker's perspective.

Example: at six o’clock;  at closing time;  at night.


Definition: In the direction of (often in an unfocused or uncaring manner).

Example: He threw the ball at me.  He shouted at her.


Definition: Denotes a price.

Example: 3 apples at 2¢ (each)   The offer was at $30,000 before negotiations.


Definition: Occupied in (activity).

Example: men at work


Definition: In a state of.

Example: She is at sixes and sevens with him.  They are at loggerheads over how best to tackle the fiscal cliff.  The city was at the mercy of the occupying forces.


Definition: Indicates a position on a scale or in a series.

Example: Sell at 90.  Tiger finished the round at tenth, seven strokes behind the leaders.  I'm offering it—just to select customers—at cost.


Definition: Because of.

Example: to laugh at a joke   mad at their comments


Definition: Indicates a means, method, or manner.


Definition: Holding a given speed or rate.

Example: It is growing at the rate of 3% a year.  Cruising along at fifty miles per hour.


Definition: (used for skills (including in activities) or areas of knowledge) On the subject of; regarding.

Example: He slipped at marksmanship over his extended vacation.


Definition: (stressed pronunciation) Bothering, irritating, causing discomfort to

icon arrow

a

Phonetic: "/æɪ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The name of the Latin script letter A/a.

icon arrow

shot

Phonetic: "/ʃɒt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To launch a projectile.


Definition: To move or act quickly or suddenly.


Definition: To act or achieve.


Definition: To measure the distance and direction to (a point).


Definition: To inject a drug (such as heroin) intravenously.


Definition: To develop, move forward.


Definition: To protrude; to jut; to project; to extend.

Example: The land shoots into a promontory.


Definition: To plane straight; to fit by planing.


Definition: To variegate as if by sprinkling or intermingling; to color in spots or patches.W


Definition: To shoot the moon.

icon arrow

shot

Phonetic: "/ʃɒt/"

Part Of Speech: noun


Definition: The result of launching a projectile or bullet.

Example: The shot was wide off the mark.


Definition: The act of launching a ball or similar object toward a goal.

Example: They took the lead on a last-minute shot.


Definition: The heavy iron ball used for the shot put.

Example: The shot flew twenty metres, and nearly landed on the judge's foot.


Definition: Small metal balls used as ammunition.


Definition: Metal balls (or similar) used as ammunition; not necessarily small.


Definition: (referring to one's skill at firing a gun) Someone who shoots (a gun) regularly

Example: He'd make a bad soldier as he's a lousy shot.


Definition: An opportunity or attempt.

Example: I'd like just one more shot at winning this game.


Definition: A remark or comment, especially one which is critical or insulting.


Definition: A punch or other physical blow.


Definition: A measure of alcohol, usually spirits, as taken either from a shot-glass or directly from the bottle, equivalent to about 44 milliliters; 1.5 ounces. ("pony shot"= 30 milliliters; 1 fluid ounce)

Example: I'd like a shot of whisky in my coffee.


Definition: A single serving of espresso.


Definition: A reckoning, a share of a tavern bill, etc.


Definition: A single snapshot or an unbroken sequence of photographic film exposures, or the digital equivalent; an unedited sequence of frames.

Example: We got a good shot of the hummingbirds mating.


Definition: A vaccination or injection.

Example: I went to the doctor to get a shot for malaria.


Definition: A home run that scores one, two, or three runs (a four run home run is usually referred to as a grand slam).

Example: His solo shot in the seventh inning ended up winning the game.


Definition: (US federal prison system) Written documentation of a behavior infraction.


Definition: (fisheries) A cast of one or more nets.


Definition: (fisheries) A place or spot for setting nets.


Definition: (fisheries) A single draft or catch of fish made.

icon arrow

shot

Phonetic: "/ʃɒt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To load (a gun) with shot.

icon arrow

shot

Phonetic: "/ʃɒt/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Worn out or broken.

Example: The rear axle will have to be replaced. It’s shot.


Definition: (of material, especially silk) Woven from warp and weft strands of different colours, resulting in an iridescent appearance.

Example: The cloak was shot through with silver threads.


Definition: Tired, weary.

Example: I have to go to bed now; I’m shot.


Definition: Discharged, cleared, or rid of something.


Definition: Scarred silly or crazy of something or someone usually due to a traumatic experience with said fear.

Example: This man is wolf shot from seeing too many horror movies with wolves in them, so much so that even the mention of the word “wolf” makes him run in terror and that need committed to the insane asylum.

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Hızlı bir İngilizce'den Türkçe'ye çeviriye ihtiyacınız olduğunda arkadaşlarınıza ve ajanslara başvurmayı bırakın. Kendinizi uygulamamızla donatın ve bunu kendiniz, daha hızlı ve daha doğru bir şekilde yapmak için devasa kitaplığımızdan yararlanın. Uygulamalarımız iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch ile yerel olarak entegre olur. Ayrıca, sınıfının en iyisi Safari, Chrome, Firefox, Opera ve Edge uzantılarımızla favori tarayıcınızı özelleştirebilirsiniz. Facebook sayfamızı ziyaret edin ve sütunumuzu okuyun - yeni gönderilerimizden bazıları burada görünecek. Teşekkürler!Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.