Verzicht

Kullanım örnekleri

Verzicht
release
icon arrow

release

Phonetic: "/ɹɪˈliːs/"

Part Of Speech: noun


Definition: The event of setting (someone or something) free (e.g. hostages, slaves, prisoners, caged animals, hooked or stuck mechanisms).


Definition: The distribution of an initial or new and upgraded version of a computer software product; the distribution can be either public or private.


Definition: Anything recently released or made available (as for sale).

Example: The video store advertised that it had all the latest releases.


Definition: That which is released, untied or let go.

Example: They marked the occasion with a release of butterflies.


Definition: The giving up of a claim, especially a debt.


Definition: Liberation from pain or suffering.


Definition: The process by which a chemical substance is set free.


Definition: (sound synthesis) The act or manner of ending a sound.


Definition: In the block system, a printed card conveying information and instructions to be used at intermediate sidings without telegraphic stations.


Definition: A device adapted to hold or release a device or mechanism as required.

icon arrow

release

Phonetic: "/ɹɪˈliːs/"

Part Of Speech: verb


Definition: To let go (of); to cease to hold or contain.

Example: He released his grasp on the lever.


Definition: To make available to the public.

Example: They released the new product later than intended.


Definition: To free or liberate; to set free.

Example: He was released after two years in prison.


Definition: To discharge.

Example: They released thousands of gallons of water into the river each month.


Definition: (of a call) To hang up.

Example: If you continue to use abusive language, I will need to release the call.


Definition: To let go, as a legal claim; to discharge or relinquish a right to, as lands or tenements, by conveying to another who has some right or estate in possession, as when the person in remainder releases his right to the tenant in possession; to quit.


Definition: To loosen; to relax; to remove the obligation of.

Example: to release an ordinance


Definition: To set up; to provide with a goal-scoring opportunity


Definition: To set free a chemical substance.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.